eng

뉴스

[논문] Irreversible electroporation (IRE) for prostate cancer using PSMA PET-CT
  • 작성일2022/09/20 09:49
  • 조회 1,334
Irreversible electroporation (IRE) for prostate cancer using PSMA PET-CT

'Dongho Shin, Chang Eil Yoon, Hyeok Jae Kwon, Hyong Woo Moon, Yong Hyun Park, Hyuk Jin Cho, U-syn Ha ,Sung-Hoo Hong,Sonya Youngju Park, Seunggyun Ha, Joo Hyun O, Ie Ryung Yoo, Chansoo Park, Dae Yoon Chi, Ji Youl Lee.